Disse arter mangler en ambassadør

Forneden kan du se listen med arter der kunne trænge til at få en ambassadør. Er din yndlingsart ikke på listen? Så fortvivl ikke! Du kan blive ambassadør for lige netop dén art du vil. Eneste krav er at arten skal være vildtlevende i eller omkring Aarhus, dvs. det skal være et vildtlevende dyr eller en vildtvoksende plante- eller svampeart som lever her på egnen.

Hvorfor lige disse arter? Denne liste er blot et lille udpluk af de mange hundrede unikke arter i Aarhus. Vi er gået efter et udvalg af aarhus-arter, som både er velkendte og ukendte. Mange af dem har nogle særlige interesser, nogle af dem har nogle provokerende konflikter med menneskelige interesser, og alle har de nogle spændende historier at fortælle om biodiversitet.

 Se oversigt over hvilke arter der allerede har en ambassadør her.

Planter:
Eg (Quercus robur)
Mælkebøtte (araxacum officinale)
Skov-hullæbe (Epipactis helleborine)
Ramsløg (Allium ursinum)

Insekter:
Agerhumle (Bombus pascuorum)

Svampe:
Ege-Spejlporesvamp (Inonotus dryadeus)

Fugle:
Natugle (Strix aluco)

Pattedyr:
Marsvin (Phocoena phocoena)
Skimmelflagermus  (Vespertilio murinus)

Padder & krybdyr:
Løvfrø (Hyla arborea)
Snog (Natrix natrix)