Undervisning

Arternes Parlament

Hvordan ville den politiske dagsorden se ud, hvis det var ræve og egetræers interesser, der kom til orde i Folketinget? Hvad ville en salamander prioritere i statsbudgettet?

Arternes Parlament er et rollespil for børn og voksne. I dette spil kan man opleve verdenen set fra en anden arts synspunkt. I spillet udforsker deltagerne et samfund, hvor demokratiet er udvidet til at omfatte alle dyre- og plantearter. Deltagerne spiller rollen som “ambassadører” for hver sin art og gennem leg og research, debat og samarbejde gælder det om at få sin arts interesser trumfet igennem.

“Writing a story is an act of projection. We imagine what it would be like to be this character, to live in this time, to be in this situation. Why can’t we make the same imaginative leap and take ourselves out of our humanity?” – Paul Kingsnorth

Arternes Parlament er udvilklet både som læringsrollespil til folkeskolens 8-10. klasse samt som en workshop til vokse fra 18 år og opefter. Virksomheden Rod tilbyder i efteråret at afholde workshoppen gratis. Du kan download en brochure om den workshop vi tilbyder her.

Se en lille film fra Arternes Parlament på Efterskolen Epos, efteråret 2016 her.

Se hvordan du kan få Arternes Parlament ud på din skole her.