Eg

Egetræet er nok det træ, der har størst betydning for biodiversiteten i Danmark. Herhjemme findes der to vilde arter af eg, nemlig stilk-eg (Quercus robur) og vinter-eg (Quercus petraea). De to arter ligner hinanden meget, men stilk-eg er den mest almindelige. Stilk-egen er en nøgleart, som er hjemsted for mere end 800 forskellige insektarter, og de gamle egetræer kan rumme et utal af andre smådyr, pattedyr, fugle og svampe. De ældste egetræer kan sagtens blive over 1000 år gamle, og Kongeengen, der er vores ældste træ, vurderes til at være cirka 1500 år gammel. Egetræ bliver, på grund af sin styrke, hårdhed og holdbarhed, ofte anvendt til produktion af møbler, gulve, pæle, bjælker og brænde, og det er derfor alt for sjældent at egetræer får lov til at blive så gamle som de burde. Sidst men ikke mindst, så er egetræet et fremragende klatretræ.

På grund af sin store passion for natur og biodiversitet har Christian Harboe Nielsen valgt at være ambassadør for egetræet.