Satans rørhat

Satans rørhat er en af de allerflotteste rørhatte i den danske natur. En motherfucker af en rørhat, med tyk, rødanløben stok, askehvid hat og rødorange rørmundinger.

Den er giftig for mennesker, og når den bliver gammel, stinker den fælt af gylle. Den er sjælden, så sjælden at den er tildelt betegnelsen “sårbar” på den danske rødliste over truede arter. Den bor under træer, men ikke i en hvilken som helst skov. Det skal være store, gamle bøgetræer eller egetræer, som den kan danne symbiose med, og jordbunden skal være varm og gerne kalkrig, men uden et tykt muldlag. Sådanne steder står satans rørhat side om side med sin sjældne fætter djævle-rørhat og en perlerække af sjældne ridderhatte, knoldslørhatte og koralsvamp

Disse rørhattes levested er truet, for løvtræerne fældes i deres ungdom og erstattes ofte af nåletræer. Desuden plantes træerne alt for tæt for disse svampes smag, det var bedre dengang, der var græssende urokse og bisoner i skovene. Nu om dage må der jo ikke være græssende dyr i skovene. Byernes parker kunne de godt have levet i, men træerne får ikke lov at blive gamle i byerne, og jorden bliver ødelagt med kunstgødning. Nu har de kun nogle få stejle kystskrænter tilbage med gamle bøgetræer på varm jordbund. I Marselisborgskovene, Vosnæs Pynt og Havskov. Satans Rørhats ønsker til arealplanlægningen i Danmark kommer her: Flere gamle bøge- og egetræer, i skove og parker med store græssende dyr og rigeligt med lysindfald.

Rasmus Ejrnæs er ambassadør for Satans Rørhat. Han er biolog, forsker ved Aarhus Universitet, forfatter og debattør. Han er ofte i vælten i debatterne om den danske natur, hvor han er en skarp og passioneret fortaler for biodiversiteten.