Nældens takvinge

De fleste synes, sommerfugle er smukke, yndefulde og sarte. Både unge og gamle mennesker fascineres af dem og prøver uvilkårligt at følge deres uregelmæssige flyven i solen. Det er endvidere fantastisk, at sommerfugle gennemlever 3 forvandlinger: fra æg til larve til puppe og til rigtig, flyvende sommerfugl. Mange af sommerfuglene har utroligt smukke farvetegninger, og hvad dette angår står Danmarks nationalsommerfugl Nældens Takvinge bestemt ikke tilbage.
Nældens Takvinge læggger æg primo maj, larvetiden varer 3-4 uger, puppetiden 2 uger, hvorefter den klækker på overgangen juni/juli. Vingefanget er ca. 5 cm. Nældens Takvinge har brug for nælder (helst stor brændenælde) i sol og læ (til æglægning). Kvælstofgødning fremmer nælders vækst. Sommerfuglen sidder ofte på solbeskinnet, bar jord eller sten, hvor man kan nyde synet af den.
Den overvintrer i hule træer eller i kølige rum (fex. loft el. kælder), hvortil man meget gerne må hjælpe den tilbage, hvis den (pga. opvarmning) er vågnet for tidligt.

Jesper Dybbro er ambassadør for Nældens Takvinge. Han holder rigtig meget af natur, og derfor meldte hans sig som deltager i Arternes Aarhus. Han er i høj grad amatør, hvad angår viden om biologi, men vil gerne være med til at agitere for mere (by)natur i Aarhus/DK. Han har i mange år været medlem af Danmarks Naturfredningsforening og er ret bevidst om at begrænse sine bidrag til forurening – er fx. inkarneret cyklist. Han gik 01.02.17 på pension efter 40 års arbejde som læge, de sidste 24 som overlæge i psykiatri i Aarhus – hvor han også er født og har gået i skole og på universitetet.
Jesper er gift med Hannah, som er ambassadør for lindetræet.