Arternes Aarhus

 

For an English version, press here

Arternes Aarhus giver by-naturen en stemme. Det gør vi ved at tildele “arts-ambassadører” til arter af dyr, planter og svampe, som lever i Aarhus. Indtil videre har 25 forskellige arter fået deres helt egen ambassadør, heriblandt ræven, egetræet, sommerfuglen nældens takvinge og svampen satans rørhat. Det er ambassadørens rolle, at give arten en stemme i den daglige debat. Vi deltager i borgermøder, blander os i medierne og arrangerer vores egne events. Målet er, at lade naturen blive en del af demokratiet.

Følg med i Arternes Aarhus på Facebook

  

Om Arternes Aarhus

Der bor mange andre end mennesker i Aarhus. Der findes også pelsede, bevingede eller seks-benede århusianere. Og så er der alle dem med blade og rødder eller lameller og mycelier. Hvad ville der ske, hvis disse andre århusianere pludselig fik en stemme i den daglige debat?

Hvilke sager ville en sommerfugl sætte på dagsordenen? Hvad ville en flagermus ønske sig mere af i Aarhus?

Det er dette eksperiment, som er omdrejnings- punkt for Arternes Aarhus – et projekt, som vækker nysgerrigheden og sætter gang i debatten ved at invitere alle der bor i Aarhus til at blive Ambassadør for en art.

Rævene får en ambassadør

Eksperimentet går alt sin enkelthed ud på, give en stribe arter en stemme ved at tildele dem hver sin menneskelige ambassadør. Arter som de fleste kender fra byen, så som ræve eller egetræer har fået deres egen ambassadør. Men også mere hemmelige by-arter, som den lille humlebille eller skimmelflagermusen har fået deres ambassadør.

Ambassadørerne er valgt blandt et bredt udsnit af borgerne i Aarhus. 25 ambassadørerne blev udvalgt i løbet af det tidlige forår og udnævnt 6. maj 2017 ved en højtidelig ceremoni på Naturhistorisk Museum og yderligere 10 ambassadører blev udnævnt 1. april 2018. Ambassadørerne vil deltage i events og paneldebatter med prominente (menneskelige) århusianere. Desuden markerer ambassadørerne sig i den daglige debat i medierne og på de sociale medier.

Vær med i Arternes Aarhus

Alle der bor i Aarhus og omegn kan blive en ambassadør for en art. Læs mere om hvordan man melder sig til at være arts-ambassadør her.

Rod og Sager der Samler kan altid bruge flere folk, som har lyst til at være med til at skabe Arternes Aarhus. Vi hører meget gerne fra alle, der kunne have interesse i, at støtte op om projektet eller tage del i det på den ene eller den anden måde, skriv til Rod

Arternes Aarhus er lancheret af Rod i samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus og deres projekt Rethink Urban Habitats i 2017 i  anledningen er Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad. Initiativet er fortsat i 2018 som en sag under Sager der Samler.

ruhcirkelRod Logo

aa2017_logo