Paneldebat

Til Arternes Aarhus’ paneldebat lørdag den 16. september 2017 var rådhuset godt fyldt op og stemningen var i top. Fire modige byrådsmedlemmer stillede op til en usædvanlig debat om bynaturen i Aarhus – nemlig en debat hvor naturen selv fik taletid. Med i panelet var fire af Aarhus’ “arts-ambasadører”, som talte på vegne af byens dyr, planter og svampe. Således kunne politikerne blandt andet høre lindetræernes og muldvarpernes bud på, hvad de ønsker sig mere af i Aarhus.

Det blev en både livlig og konstruktiv debat. Lindetræets ambassadør efterspurgte en ældrepolitik for træer, som kan hjælpe os med at bevare byens gamle træer, der er så essentielle for biodiversiteten. Ambassadøren for Satans Rørhat (en svamp!) satte spørgsmålstegn ved, hvorfor vi vælger at lade vores kommunale skove være produktionsskove i stedet for at være skove for vilde naturoplevelser.

Et aktivt publikum bød ind med skarpe spørgsmål undervejs. Der blev blandt andet spurgt til, hvad der skal til for at politikere og natur-eksperter bliver bedre til at tale sammen. Spørgsmålet om samarbejde optog også både politikere og arts-ambassadører. Kunsten at få mange interesser til at gå op i en højere enhed og få både borgere, bygherrer og biodiversitets-eksperter til at indgå nye partnerskaber for en bedre by for alle.

Denne debat var uden tvivl et godt skridt på vejen til en mere mangfoldig debat.

En stor tak til alle otte paneldeltagere:
Anne Nygaard (R)
Marc Perera Christensen (K)
Camilla Fabricius (S)
Steen B. Andersen (S)
Hannah Dybbro (Ambassadør for Lindetræet)
Tobias Sandfeld (Ambassadør for Lille Humlebille)
Rasmus Ejrnæs (Ambassadør for Satans Rørhat)
Jeppe Spure (Ambassadør for Muldvarper)

Denne debat var en del af Rethink Activism Folkefestival den 15. til 17. september, Sydhavnen i Aarhus.

Tak til Søren Helbo for fotos fra paneldebatten.