Vandrefalken på Biblioteket

Vandrefalkens ambassadør Ulla Søberg Jakobsen er en hyppig bruger af Aarhus’ biblioteker og på et besøg på Åby Bibliotek, i forbindelse med et arrangement, havde hun bemærket, at man sagtens ville kunne udnytte bibliotekets rummelige forhal til at lave særudstillinger. Hun tog kontakt til personalet, som var begejstrede for ideen om, at lave en udstilling om vandrefalken. I samarbejde med en bibliotekar og Naturhistorisk Museum, blev det til en fin udstilling med relevante fugle-bøger, en flot udstoppet vandrefalk, plancher og beskrivelser af Arternes Aarhus. Udstillingen var fremme en måneds tid og var velbesøgt.

Det er Ulla Søberg Jakobsen i mini-crosseren i midten.