Muldvarp

Muldvarpen er verdens største underjordiske rovdyr! Den lever af at fange orme og grave gange i jorden, hvilket hjælper til at kultivere og ilte jorden under os.

Jeppe Spure Nielsen valgte – sammen med sin datter Stella – at blive ambassadør for muldvarpen, fordi de anser den for menneskets naturlige ven, og ikke som fjende eller skadedyr!

De er optaget af muldvarpens spændende liv under overfladen og af det “rod” som den skaber på overfladen, hvor den bidrager til en mere mangfoldig natur i vore haver og byer. Vi mennesker kan f.eks. udnytte muldvarpeskud som naturlige “forstyrrelser” til at invitere flere arter inden for i vore haver ved at lade jordbunken stå til solbadende sommerfugle eller ramme den med granater af blomsterfrø.